Generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling jvf. vedtægterne

                                                                         § 9

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Den indvarsles 8 dage forinden dens afholdelse.


Kassereren fremlægget hvert år på generalforsamlingen det reviderede regnskab jvf. dagsorden for generalforsamlingen's punkt 3.