Indkaldelse 2015

                                                           GENERALFORSAMLING

                                                       I EMMERLEV VANDVÆRK I/S


Jvf. lovenes § 9 indkalder bestyrelsen hermed til generalforsamling til afholdelse


                                          TORSDAG DEN 26.03.15. KLOKKEN 19.30


på Højer Hjortefarm & Gårdbutik, Emmerlev Klev 4, 6280 Højer.

Dagsorden:

                 1: Valg af dirigent.

                 2: Formandens beretning.

                 3: Kassereren aflægger regnskab.

                 4: Valg til bestyrelsen.

                                                    På valg er: Peter Linnet, Carsten Rahr og

                                                                                                   Albert Pedersen.

                     Valg af suppleant.

                                                    På valg er: Peter Mattesen.

                5: Valg af revisor.

                                                    På valg er Jette Rahr og Niels Lund.

                6: Indkomne forslag.

                7: Eventuelt.


Med venlig hilsen


Bestyrelsen