Referat 2015

Generalforsamling  i Emmerlev Vandværk I/S d.26.03.2015

 

tilstede: bestyrelsen og 7 interessenter

 

1.      Valg af dirigent: Peter Mattesen valgt

 

2.      Formandens beretning:

                      Ingen større reparationer i år, enkelte mindre brud og forespørgsler mht. vandure. Ønsker man at få

                      kontrolleret sit vandur er det muligt, viser det ingen fejl sker det på interessentens      regning.

                      Sammenlægning med Sejerslev Vandværk, formanden har haft et uformelt møde, men ingen 

                       konkrete priser eller betingelser fastsat.

                      Vandprisen sænkes med 1 kr.: fra 3,5 til 2,5 pr. m3. Prisen er gældende for alle interessenter uanset forbrug.

                      Opkrævning sker fremover pr. a conto halvårligt.

                      Betalingen vil fremover kunne ske over betalingsservice.

                      Tilslutningsafgift hæves fra 15.000 kr. til 21.000 kr., ellers ingen ændringer i forhold til gældende taktsblad.

 

3.      Kassereren aflægger regnskab:

                      gennemgang af regnskab, godkendt af revisorerne og generalforsamlings fremmødte interessenter.

 

4.      Valg til bestyrelsen:   Peter Linnet, genvalgt

                                            Carsten Rahr, genvalgt

                                            Albert Pedersen, genvalgt

            Valg af suppleant:     Peter Mattesen, genvalgt

 

 

5.      Valg af revisor:         Jette Rahr, genvalgt

                                            Niels Lund, genvalgt

 

6.      Ingen indkomne forslag.

 

7.      Eventuelt.

                      Sammenlægning med Sejerslev Vandværk - fordele og ulemper diskuteret, og holdningen blandt interesserne

                      generelt diskuteret.

 

   

/ Ninna B. Schmidt