Indkaldelse 2016

                                                         GENERALFORSAMLING

 

                                                       I EMMERLEV VANDVÆRK I/S

 

Jvf. lovenes § 9 indkalder bestyrelsen hermed til generalforsamling til afholdelse

 

TORSDAG DEN 31.03.16. KLOKKEN 19.30

                                                   

på Højer Hjortefarm & Gårdbutik, Emmerlev Klev 4, 6280 Højer.

 

Dagsorden:

 

1:              Valg af dirigent.

2:              Formandens beretning.

3:              Kassereren aflægger regnskab.

4:              Valg til bestyrelsen.

                                  På valg er:                 Henning Gotthardsen og

                                                                     Ninna Schmidt.

                 Valg af suppleant.

                                   På valg er:                 Peter Mattesen.

 

5:              Valg af revisor.

                                   På valg er:                 Jette Rahr og Niels Lund.

6:              Indkomne forslag.

7:              Eventuelt.

 

 Med venlig hilsen

 

Bestyrelsen