Referat 2016

Generalforsamling  i Emmerlev Vandværk I/S d.31.03.2016

 

tilstede: bestyrelsen og 7 interessenter

 

  1. Valg af dirigent: Peter Mattesen valgt

 

  1. Formandens beretning:

                      Ingen større reparationer i år - igen.

                      Vandure skal skiftes i 2016/17. Udskiftning af vandure til elektroniske ure vil betyde at evt. vandspild nemmere

                      kan opdages. Derudover vil den årlige aflæsning også kunne foretages mere præcist. Der påtænkes at investere

                      i et system, der kan fjernaflæses (dog ikke online). Interessenterne kan købe et apparat, så forbruget kan

                      aflæses indenfor. Elektroniske vandure/systemer er dyrere, men har til gengæld en længere levetid.

                      Investering i ny rørlægning gennem Kærgård diskuteret.

                      Vandprisen stiger med 1 kr.: fra 2,5 kr. til 3,5 pr. m3. Ved  forbrug over 1000m stiger prisen med 0,5 kr. pr.

                      m3 fra 2,5 kr. til 3,0kr.

                     

  1.       Kassereren aflægger regnskab:

                      gennemgang af regnskab, godkendt af revisorerne og generalforsamlings fremmødte interessenter.

 

  1. Valg til bestyrelsen:   Henning Gotthardsen, genvalgt

                                            Ninna B. Schmidt, genvalgt

 

           Valg af suppleant:      Peter Mattesen, genvalgt

  

  1. Valg af revisor:         Jette Rahr, genvalgt

                                            Tommy Pedersen, valgt

 

  1. Ingen indkomne forslag.

 

  1. Eventuelt.

    

 

/ Ninna B. Schmidt