Indkaldelse 2017

                                                           GENERALFORSAMLING

 

                                                      I EMMERLEV VANDVÆRK I/S

  

Jvf. lovenes § 9 indkalder bestyrelsen hermed til generalforsamling til afholdelse

 

ONSDAG DEN 29.03.17. KLOKKEN 19.30

   

 på Højer Hjortefarm & Gårdbutik, Emmerlev Klev 4, 6280  Højer.

  

Dagsorden:

 

1:                  Valg af dirigent.

2:                  Formandens beretning.

3:                  Kassereren aflægger regnskab.

4:                  Valg til bestyrelsen.

                                            På valg er:  Peter Linnet, Carsten Rahr og

                                                                                       Albert Pedersen.

                      Valg af suppleant.

                                            På valg er:  Peter Mattesen.

 5:                  Valg af revisor.

                                            På valg er Jette Rahr og Tommy Pedersen.

6:                  Indkomne forslag.

7:                  Eventuelt.

  

Med venlig hilsen

  

Bestyrelsen