Referat 2017

Generalforsamling i Emmerlev Vandværk, onsdag d.29.03.2017

Tilstede: Henning Gotthardsen, Albert Pedersen, Carsten Rahr, Peter Linnet, Ninna Schmidt og 7 interessenter


1. valg af dirigent

Peter Mattesen valgt

 

2. formandens beretning

Ingen rørbrud siden sidste generalforsamling, mindre vandspild, der dog har været stigende. Ny rørlægning i Kærgård bruges også til udskiftning af gamle rørledninger (pris ca. 250.000kr.). Den nye rørledning betyder også bedre tryk til interessenterne i Kærgård.

Nye vandure installeres, kan aflæses elektronisk men kun af bestyrelsen. Ved brud/vandspild får formanden en alarm og vil kontakte pågældende interessent. Den dyrere løsning, hvor interessenter selv kan aflæse elektronisk er fravalgt. Kan senere tilvælges; stilles der krav om det blandt interessenterne tager bestyrelsen beslutningen op til ny behandling. Pris for indkøb og installation af nye vandure ca. 200.000 kr.

De nye ure har 16 års levetid, må køre i 8 år før kontrol (10% skal udtages til kontrol)

Fremover vil betaling til Emmerlev Vandværk kunne tilmeldes via PBS.

Ændring af vedtægter (tages op under punkt 6)

 

3. kassereren aflægger regnskab

regnskab gennemgået, ingen kommentarer, enkelte spørgsmål

  • få interessenter har fået påmindelse om betaling, hvis ikke betalingen sker, sendes ny regning med rykkergebyr
  • én enkelt hvor der muligvis vil blive lukket for vandet.

 

4. på valg til bestyrelsen:

Peter Linnet - genvalgt

Carsten Rahr - genvalgt

Albert Pedersen - genvalgt

 

valg af suppleant:

Peter Mattesen - genvalgt

 

5. valg af revisor:

Jette Rahr - genvalgt

Tommy Pedersen ­- genvalgt

 

6. indkomne forslag

forslag om ændring af vedtægter grundet ønsket om oprettelse i NETS

  • 2 ændres ikke
  • 5 fjernes i henhold til retsplejelovens kap.41
  • 8 en forenklet formulering
  • 9 skal tilføjes for tilslutning til NETS
  • 10 en forenklet formulering

 

7. evt.

Forslag om at lukning for vand ikke kun annonceres via Radiosyd, men også meddeles på hjemmesiden.

/ Ninna