Indkaldelse 2018

                                                   GENERALFORSAMLING

 

                                              I EMMERLEV VANDVÆRK I/S


Jvf. lovenes § 9 indkalder bestyrelsen hermed til generalforsamling til afholdelse

            TORSDAG DEN 22.3.2018 KLOKKEN 19.30


på Højer Hjortefarm & Gårdbutik, Emmerlev Klev 4, 6280 Højer.

 

Dagsorden:

 

1:              Valg af dirigent.

2:              Formandens beretning.

3:              Kassereren aflægger regnskab.

4:              Valg til bestyrelsen.

                                  På valg er:                 Henning Gotthardsen og

                                                                     Ninna Schmidt.

                 Valg af suppleant.

                                   På valg er:                 Peter Mattesen.

 

5:              Valg af revisor.

                                   På valg er:                 Jette Rahr og Tommy Pedersen.

6:              Indkomne forslag.

7:              Eventuelt.

 

 Med venlig hilsen

 

Bestyrelsen