Referat 2019

Referat: Generalforsamling i Emmerlev Vandværk I/S

onsdag d.27.03.2019

tilstede: bestyrelsen og 5 interessenter

 

  1. valg af dirigent

          Peter Mattesen valgt


      2. formandens beretning

          Godt år for vandværket, ingen brud, godt salg af vand. Enkelte udestående (manglende betalinger) som 

          vil blive kontaktet inden 01.04.2019. Bestyrelsen undersøger muligheden og prisen for SMS tjeneste i

          forhold til spild/brud på ledningsnet. Ingen ændringer på prisen på vand i 2019.

 

       3. kassereren aflægger regnskab

           regnskab gennemgået og godkendt

 

        4. valg til bestyrelsen

            på valg til bestyrelsen: Peter Linnet - genvalgt

                                                      Carsten Rahr - genvalgt

                                                      Albert Pedersen - genvalgt

            Valg af suppleant:         Peter Mattesen - genvalgt

 

         5. valg af revisor:

              Jette Rahr – genvalgt

              Tommy Pedersen - genvalgt

 

          6. indkomne forslag

               ingen indkomne forslag

 

           7. eventuelt

               ikke noget til referat