Historie 1949-1969

Lørdag den 30. april 1949.

                      Stiftende generalforsamling i Emmerlev Vandværk I/S

                      Mødt de tegnede, som var indbudt.

                      Til bestyrelsen valgtes                                                 Sognerådsformand

                                                                                                             Laust Sørensen

                                                                                                             Gdjr. Chr. Schmidt Andersen

                                                                                                             Gdjr. Andreas Linnet

                                                                                                             Cykelhandler Peter Petersen

                                                                                                             Gdjr. Boj Friis Andresen

                      Suppleanter:                                                                 Gdjr Peter Toft

                                                                                                             Smedem. Bojsen Mathiesen

                      Revisorer:                                                                      Købmand Jacob Jacobsen

                                                                                                             Lærer L. Anton Larsen

 

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som følger

                      Formand:                           Gdjr. Andreas Linnet

                      Næstformand:                   Sognerådsformand Laust Sørensen

                      Kasserer:                           Gdjr. Boj Friis-Andresen.

 

Mandag den 30. oktober 1950.

                      Generalforsamling på ”Sommerlyst”

                      Mødt var 19 interessenter.

                      Valg af bestyrelsesmedlemmer udsat til foråret.

 

Lørdag den 21. april 1951.

                      Ordinær generalforsamling på ”Sommerlyst”

                      Mødt var 10 interessenter.

                      Grundet for lille tilslutning vedtoges at afholde ekstraordinær generalforsamling

                      onsdag den 18. maj 1951 kl. 20 på ”Sommerlyst”

 

Onsdag den 2. maj 1951.

                      Ekstraordinær generalforsamling på ”Sommerlyst”

                      Mødt var 15 interessenter.

                      Til bestyrelsen genvalgtes                                           Andreas Linnet

                                                                                                             Boy Friis-Andresen

 

Onsdag den 28. maj 1952.

                      Generalforsamling på ”Sommerlyst”

                      Mødt var 15 interessenter

                      Til bestyrelsen genvalgtes                                           Laust Sørensen

                                                                                                             Peter Petersen

                                                                                                             Chr. Andersen

                                                                                                            

Onsdag den 13. maj 1953.

                      Generalforsamling på Strandhotellet

                      Mødt var 13 interessenter.

                      Til bestyrelsen genvalgtes                                           Andreas Linnet

                                                                                                             Boj Friis-Andresen.

 

Torsdag den 3. juni 1954.

                      Generalforsamling på ”Sommerlyst”

                      Mødt var 11 interessenter

                      Til bestyrelsen genvalgtes                                           Laust Sørensen

                                                                                                             Peter Petersen

                                                                                                             Chr. Andersen

 

Fredag den 22. april 1955.

                      Generalforsamling på Strandhotellet

                      Mødt var 9 interessenter.

                      Til bestyrelsen genvalgtes                                           Andreas Linnet

                                                                                                             Boj Friis-Andresen.

 

Torsdag den 24. maj 1956.

                      Generalforsamling på ”Sommerlyst”

                      Mødt var 6 interessenter

                      Til bestyrelsen genvalgtes                                           Laust Sørensen

                                                                                                             Peter Petersen

                                                                                                             Chr. Andersen

 

Lørdag den 4. maj 1957.

                      Generalforsamling på ”Sommerlyst”

                      Mødt var 7 interessenter.

                      Til bestyrelsen genvalgtes                                           Andreas Linnet

                                                                                                             Boj Friis-Andresen.

 

Fredag den 20. juni 1958.

                      Generalforsamling på Strandhotellet

                      Mødt var 8 interessenter

                      Til bestyrelsen genvalgtes                                           Laust Sørensen

                                                                                                             Peter Petersen

                                                                                                             Chr. Andersen

 

Lørdag den 9. maj 1959.

                      Generalforsamling på Strandhotellet

                      Mødt var 6 interessenter.

                      Til bestyrelsen genvalgtes                                           Andreas Linnet

                                                                                                             Boj Friis-Andresen.

 

                      Bestyrelsesmøde 30. marts 1960 ansøgning fra Ernst Borg,

                      Møgeltønder om vand til Sommerhusene ved Emmerlev Klev.

                      Godkendt.

 

Lørdag den 7. maj 1960.

                      Generalforsamling på Strandhotellet

                      Mødt var 12 interessenter

                      9 nye medlemmer + sommerhusene.

                      Til bestyrelsen genvalgtes                                           Laust Sørensen

                                                 nyvalgtes                                            Hans Hansen

                                                                                                             Johs. Lagoni                    

                      Stoppet:       Peter Petersen (11 år)

                                            Chr. Andersen  (11 år)

 

                      Bestyrelsesmøde 6. oktober 1960 ansøgning fra legatet

                      ”Kærgård” som andelshaver. Godkendt.

 

Onsdag den 24. maj 1961.

                      Generalforsamling på Strandhotellet

                      Mødt var 10 interessenter.

                      Nye medlemmer: Legatgården ”Kærgård”,

                      Broder Jepsen samt 1 tilslutning i Emmerlev.

                      Til bestyrelsen genvalgtes                                           Andreas Linnet

                                                                                                             Boj Friis-Andresen.

 

Den 1. juni 1962.

                      Generalforsamling på Strandhotellet

                      Mødt var 12 interessenter

                      Til bestyrelsen genvalgtes                                           Hans Hansen

                                                                                                             Johs. Lagoni

                                                 nyvalgtes                                            Jens Lyhne Kristensen

                      Stoppet:       Laust Sørensen (13 år)

 

Den 16. maj 1963.

                      Generalforsamling på Strandhotellet.

                      Mødt var 15 interessenter

                      Til bestyrelsen genvalgtes                                           Boj Friis-Andresen

                                                 nyvalgtes                                             Holger Stokbæk

                      Stoppet:       Andreas Linnet (14 år)

 

                      Bestyrelsesmøde 17. maj 1963.

                      Holger Stokbæk ny formand

 

Den 15. april 1964.

                      Generalforsamling på ”Sommerlyst”

                      Mødt var 9 interessenter

                      Nye interessenter: Hans Th. Martinsen

                      og Boj Friis-Andresen

                      Til bestyrelsen genvalgtes                                           Hans Hansen

                                                                                                             Johs. Lagoni

                                                                                                             Jens Lyhne Kristensen

 

Den 26. april 1965.

                      Generalforsamling på Strandhotellet

                      Mødt var 14 interessenter

                      Til bestyrelsen genvalgtes                                           Boj Friis-Andresen

                                                                                                             Holger Stokbæk

 

Fredag den 7. maj 1965.

                      Ekstraordinær generalforsamling på Strandhotellet

                      Mødt var 10 interessenter

                      Ændring af vedtægter.

 

Tirsdag den 29.3.1966.

                      Generalforsamling på Strandhotellet

                      Mødt var 12 interessenter

                      Til bestyrelsen genvalgtes                                           Hans Hansen

                                                                                                             Johs. Lagoni

                                                                                                             Jens Lyhne Kristensen

 

Mandag den 19. september 1966.

                      Ekstraordinær generalforsamling på Strandhotellet

                      Nedlægning af plasticrør fra Peter Petersen og østpå vedtaget.

 

Torsdag den 13. april 1967.

                      Generalforsamling på Strandhotellet

                      Mødt var 13 interessenter

                      Til bestyrelsen genvalgtes                                           Boj Friis-Andresen

                                                 Nyvalgtes                                            Peter Linnet

                      Foreslået:    Johs. Larsen (2 st.)

  1. Tønder (0 st.)

                                            H.H.Thomsen (2 st.)

  1. Linnet (4 st.)

                                            Aage Schmidt (3 st.)

                      Stoppet: Holger Stokbæk (4 år)

                      Ny formand Hans Hansen

 

Den 27.3.1968.

                      Generalforsamling på Strandhotellet

                      Mødt var 8 interessenter

                      Til bestyrelsen genvalgtes                                           Johs. Lagoni

                                                                                                             Jens Lyhne Kristensen

 

Den 28.3.1969.

                      Generalforsamling på Strandhotellet

                      Mødt var 12 interessenter

                      Til bestyrelsen genvalgtes                                           Hans Hansen